USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁZDĚNÍ

č. 163

k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace za rok 1990 (tisk 691)

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. července 1991 schválilo podle § 29 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR

1. schvaluje

a) návrh státního závěrečného účtu federace za rok 1990, který vykazuje příjmy 152 398 436 tisíc Kčs, výdaje 148 384 966 tisíc Kčs a celkový přebytek 4 013 470 tisíc Kčs;

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu federace za rok 1990 ve výši 4 013 470 tisíc Kčs na posilnění státních finančních rezerv po realizaci drobných a nesporných změn, o kterých bude federální ministerstvo financí informovat výbory pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů;

2. bere na vědomí

a) stav státních finančních aktiv federace k 31. prosinci 1990 (po uskutečnění operací souvisejících s finančním zúčtováním) ve výši 175 029 366 tisíc Kčs a státních finančních pasiv federace ve výši 69 209 346 tisíc Kčs;

b) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů ČSFR podle státních rozpočtů federace, České republiky a Slovenské republiky za rok 1990, vykazující příjmy 355 790 377 tisíc Kčs, výdaje 352 02 700 tisíc Kčs a celkový přebytek 3 777 677 tisíc Kčs;

c) finanční hospodaření místních rozpočtů v roce 1990, ve kterém dosáhly příjmy místních rozpočtů 166 861 752 tisíc Kčs, výdaje 163 483 559 tisíc Kčs, celkové převýšení příjmů nad výdaji 3 378 193 tisíc Kčs, z toho v České republice 2 795 885 tisíc Kčs a ve Slovenské republice 582 308 tisíc Kčs.Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP