USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 162

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. listopadu 1990, Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této Dohodě, podepsané v Praze dne 3. listopadu 1990, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 15. listopadu 1990 a Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím, podepsaná v Madridu dne 12. prosince 1990 (tisk 680)

Federální shromáždění na 16. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR souhlasí s Dohodou mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpore a ochraně investic, podepsanou v Praze dne 6. listopadu 1990, s Dohodou mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a s Protokolem k této Dohodě, podepsaným v Praze dne 13. listopadu 1990, s Dohodou mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic, podepsanou v Praze dne 15. listopadu 1990 a s Dohodou o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím, podepsanou v Madridu dne 12. prosince 1990.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP