USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 161

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromážděni k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18. března 1991 (tisk 669)

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Lucemburku dne 18. března 1991.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP