USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 160

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 (tisk 668)

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. července 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Protokolem o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky, podepsaným v Moskvě dne 20. prosince 1990.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP