USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 155

k návrhu zahraničných výborov SĽ a SN na prijatie ponuky Severoatlantického zhromaždenia na pridružené členstvo FZ ČSFR v Severoatlantickom zhromaždení (tlač 720)

Federálne zhromaždenie ČSFR na 16. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov dňa 2. júla 1991 schválilo toto uznesenie:

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

oceňuje

záujem Severoatlantického zhromaždenia (NAA) o rozvoj spolupráce medzi Severoatlantickou alianciou a štátmi strednej a východnej Európy a jeho výzvu vládam a parlamentom členských štátov Aliancie, aby pri vytváraní nového systému bezpečnosti a spolupráce v Európe prispeli k riešeniu bezpečnostných, sociálnych a ekonomických problémov krajín nášho regiónu

v presvedčení,

že jedným z kľúčových prvkov, ktoré budú napomáhať začleneniu ČSFR do zjednocujúcej sa Európy, je rozvoj úzkej spolupráce s parlamentnými orgánmi inštitúcií, akými sú Rada Európy, NATO, ES a Západoeurópska Únia,

1) prijíma ponuku štatútu pridruženého členstva v Severoatlantickom zhromaždení vo forme "Pridruženej delegácie", ako bola uvedená v rezolúcii 221 Severoatlantického zhromaždenia 28. novembra 1990,

2) žiada členov delegácie FZ ČSFR, aby na zasadaniach NAA i v jeho jednotlivých orgánoch aktívne prispievali k rozšíreniu spolupráce medzi ČSFR a Severoatlantickou alianciou a účinne pomáhali hľadať cesty, ako by mohli členské štáty a ich parlamenty podporiť demokratický vývoj ekonomickej reformy, politickú stabilitu a bezpečnosť ČSFR a ďalších krajín strednej a východnej Európy
Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
overovatelia
predseda Federálneho zhromaždeniaPřihlásit/registrovat se do ISP