USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 154

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na sjednání Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci (tisk 698)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 2. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se sjednáním Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci, který vstoupí v platnost dnem podpisu smluvními stranami.Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
Předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP