USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 153

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Federálního shromáždění

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. května 1991

vzalo na vědomí

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 460) na interpelaci podanou poslanci S. Matochovou, F. Pernicou a Z. Kesslerem (tisk 390)

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 579) na interpelaci podanou poslanci J. Pospíšilem a L. Lédlem (tisk 511)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 572) na interpelaci podanou poslanci L. Kostyou, J. Jenerálem a V. Filipem (tisk 485)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. (tisk 573) na interpelaci podanou poslanci M. Pohankou, J. Šolcem, K. Novosádem a I. Fišerou (tisk 504).


Houška v.r., Pohanka v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP