USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 151

k Informaci o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu České a Slovenské Federativní Republiky a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů vyslechly informaci ministryně kontroly České a Slovenské Federativní republiky K. Kořínkové o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., a po rozpravě ji berou na vědomí.


Houška v.r., Pohanka v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP