USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 149

k návrhu na vytvoření společné komise sněmoven Federálního shromáždění pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění (tisk 664)

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. května 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1. schvaluje

iniciativní návrh poslanců na vytvoření společné komise sněmoven Federálního shromáždění pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění

2. ukládá komisi, aby

a) pomáhala zprostředkovávat kontakt mezi poslanci a vedením Kanceláře Federálního shromáždění

b) analyzovala činnost jednotlivých odborů Kanceláře Federálního shromáždění a pomáhala při návrhu nové koncepce tak, aby se zlepšily podmínky pro práci poslanců a všech orgánů Federálního shromáždění, případně předkládala další návrhy pro zlepšení podmínek práce poslanců a činnosti Kanceláře Federálního shromáždění

c) navrhovala řešení zásadních problémů zaměstnanců Kanceláře Federálního shromáždění, včetně otázek mzdových a personálních

d) podávala zprávy společným schůzím sněmoven Federálního shromáždění

3. svěřuje

komisi kontrolní pravomoci, aby mohla plnit úkoly uložené tímto usnesením. Rozhodnutí společné komise sněmoven Federálního shromáždění je doporučením pro Kancelář Federálního shromáždění, předsedy sněmoven a předsedu Federálního shromáždění. V případech nesouhlasných stanovisek v závažných koncepčních záležitostech, bude konečné rozhodnutí na návrh komise učiněno na společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění.

Návrh složení komise pro nové organizační uspořádání a zlepšení činnosti Kanceláře Federálního shromáždění:

1.Bellušová Edita HVPN
2.Adriánová Mária VPN MNI
3.Hrušínský Rudolf OF
4.Jansta MiroslavKSČS
5.Kapitulíková Mária KDH
6.Kapusta Marián KDH
7.Kobylka JanODS
8.Konečný Pavol HSD-SMS I
9.Kovaříková Drahomíra OF
10.Malina Zdeněk ODS
11.Muška Milan KSČS-SLD
12.Niedoba Vladislav MKDH-Egyt.
13.Ovčačíková Alena HSD-SMS II
14.Piskoř Jaromír ODS
15.Sokol JanOH
16.Sychra MiroslavODS
17.Žalud Stanislav ODS
18.Kulan PetrVPN
19.Motyčka Ludvík KDU-ČSL
20.Šolc JanOH
21.Sochor Vítězslav SDO.
Houška v.r., Pohanka v.r.
Viktorín v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP