USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 139

k návrhu místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavla Rychetského na volbu soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky (tisky 527 a 527 A)

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1991 podle § 40 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., doplněného zákonem č. 19/1970 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zvolilo
soudci Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky
JUDr. Oldřicha Jehličku, CSc.
JUDr. Pavla Kučeru.
Pohanka v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP