USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 131

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Benátkách dne 1. srpna 1990, Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13. září 1990, Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 2. října 1990, Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Bernu dne 5. října 1990 a Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná ve Vídni dne 15. října 1990 (tisk 562)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. května 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsanou v Benátkách dne 1. srpna 1990, s Dohodou o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, podepsanou v Praze dne 13. září 1990, s Dohodou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolem k ní, podepsanými v Bernu dne 5. října 1990 a s Dohodou mezi českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsanou ve Vídni dne 15. října 1990.

Pohanka, v.r., Houška, v.r.
ověřovatelé

Dubček, v.r.
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP