USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 130

k odpovědím ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. května 1991 vyjádřilo souhlas s odpovědí (tisk 448) na interpelaci podanou skupinou poslanců Federálního shromáždění (tisk 390) a s odpovědí (tisk 498 a 510) na interpelaci podanou poslanci P. Jéglem (SL) a I. Němcem (SN) (tisk 454).


Pohanka v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP