USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 119

k návrhu ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky na zproštění soudcovských funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 478)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. března 1991

zprostilo

podle § 52 odstavec 1 a § 53 odstavec 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších novel z funkcí soudců z povolání vojenských soudů

vyššího vojenského soudu v Příbrami

mjr. JUDr. Jana Svobodu

předsedu senátu vyššího vojenského soudu v Příbrami

vojenského obvodového soudu v Bratislavě

ppl. Pavla Laca

předsedu senátu vojenského obvodového soudu v Bratislavě.

Kos v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP