USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 118

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsaná v Londýně dne 5. listopadu 1990 (tisk 474)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. března 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se Smlouvou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku podepsanou v Londýně dne 5. listopadu 1990.

Žáček v.r., Syč v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP