USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 114

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, sjednaný v Ženevě dne 25. března 1972 (tisk 357)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. března 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Protokolem o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, sjednaným v Ženevě dne 25. března 1972.

Kos v.r., Syč v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP