USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 113

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, sjednaná ve Vídni dne 20. prosince 1988 (tisk 358)

Federální shromáždění ČSFR na 14. společné schůzi Sněmovny národů a Sněmovny lidu dne 19. března 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, sjednanou ve Vídni dne 20. prosince 1988.

Kos v.r., Syč v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP