USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 112

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Paříži dne 19. listopadu 1990, a Dohoda o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky České a Slovenské Federativní Republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska a Svazu sovětských socialistických republik, v souvislosti se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsaná v Budapešti dne 3. listopadu 1990 (tisk 440).

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. března 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, podepsanou v Paříži dne 19. listopadu 1990, a s Dohodou o maximálních úrovních konvenčních zbraní a techniky České a Slovenské Federativní Republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska a Svazu sovětských socialistických republik v souvislosti s Smlouvou o konvenčních silách v Evropě, podepsanou v Budapešti dne 3. listopadu 1990.

Kos v.r., Syč v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP