USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 110

k přítomnosti ministra vnitra ČSFR při projednávání návrhu ústavního zákona o zániku poslaneckého mandátu

Federální shromáždění na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválilo dne 19. března 1991 toto usnesení:

Federální shromáždění, na návrh poslance Sněmovny národů P. Dostála, žádá ministra vnitra ČSFR, aby se zúčastnil projednávání návrhu ústavního zákona o zániku poslaneckého mandátu.

Žáček v.r.,Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP