USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 109

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění

Federální shromáždění na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválilo dne 27. února 1991 toto usnesení:

Federální shromáždění bere na vědomí:

- odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. (tisk 407) na interpelaci podanou poslanci L. Vrchovským (Sněmovna lidu) a J. Kloknerem (Sněmovna národů) na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. 11. 1990,

- odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu J. Zánem, M. Kormanem, J. Minkou a Sněmovny národů P. Kanisem a M. Kováčem (tisk 423).


Kos v.r., Kurťák v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP