USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 105

k návrhu zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na rezoluci Federálního shromáždění

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 31. ledna 1991 schválilo tuto rezoluci:

Od vypuknutí krize v Perském zálivu se stal Izrael předmětem častých výhrůžek ze strany iráckého vedení. Po zahájení bojů za osvobození Kuvajtu od irácké okupace vypálil Irák na Izrael množství raket s konvenčními hlavicemi, přičemž nepokrytě hrozí i nasazením chemických a biologických zbraní.

Všechny tyto akce, které nemají žádný vojenský význam představují kampaň teroru proti civilnímu obyvatelstvu Izraele. Přestože by podle norem mezinárodního práva měl Izrael právo přistoupit k vojenské protiakci, neučinil tak v zájmu úspěšného boje spojenců proti irácké agresi.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky vyjadřuje solidaritu s lidem Izraele a oceňuje zdrženlivý postoj jeho vlády.


Magyar v.r., Batta v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP