USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 101

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 30. srpna 1990 (tisk 298)

Federální shromáždění ČSFR na 13. společné schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsanou v Praze dne 30. srpna 1990.


Matochová v.r., Világi v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP