USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 99

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na přístup České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970 (tisk 294)

Federální shromáždění ČSFR na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. ledna 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970.


Magyar v.r., Syč v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP