USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 97

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990 (tisk 408)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. ledna 1991 schválila toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsanou v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990.

Příloha:

Pohanka v.r., Kurťák v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníDodatek k usnesení Federálního shromáždění č. 97

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie, podepsaná v Praze dne 19. listopadu 1990 a v Rijádu dne 22. listopadu 1990

V případě rozhodování podle článku 5 Dohody rozhoduje za československou stranu vláda České a Slovenské Federativní republiky.

Pohanka v.r., Kurťák v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP