USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 96

k návrhu stanoviska Federálního shromáždění ČSFR k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách

Federální shromáždění ČSFR na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. ledna 1991 schválila toto usnesení:

Federální shromáždění v souladu se svým usnesením č. 92 ze dne 10. ledna 1991 podporuje:

- prohlášení vlády ČSFR ze dne 13. ledna 1991

- prohlášení zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů ze dne 14. ledna 1991

a vyjadřuje svoji solidaritu se statečným postojem litevského parlamentu a litevského lidu.

Za jedinou legální vládu Litevské republiky považujeme tu, která vznikla z vůle legitimního litevského parlamentu. Zdůrazňujeme nepřípustnost násilných akcí proti litevskému parlamentu a požadujeme trvalé zabezpečení bezpečnosti poslanců a všech představitelů Litevské republiky. Vyzýváme demokratické parlamenty světa k solidaritě s lidem pobaltských republik.

Na podporu politického řešení situace v Pobaltí bere Federální shromáždění na vědomí informaci předsednictva Sněmovny lidu ze dne 15. ledna 1991 o vyslání dvou poslanců Federální shromáždění jako pozorovatelů do parlamentu Litevské republiky.

Pohanka v.r., Kurťák v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP