USNESENÍ

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 94

k postupu lustrací poslanců Federální shromáždění a členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. ledna 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění pokládá za nepřípustné, aby i nadále ve vrcholných orgánech setrvávali lidé, kteří spolupracovali s StB. Lustrace před parlamentními volbami proběhly nedostatečně, a u některých politických stran neproběhly vůbec. Proto požadujeme urychlené a důkladné prošetření všech poslanců Federálního shromáždění, členů federální vlády, jejich náměstků, pracovníků Kanceláře Federálního shromáždění a pracovníků Úřadu předsednictva vlády ČSFR. Dále doporučujeme prezidentu ČSFR, aby stejné prověření umožnil u pracovníků Kanceláře prezidenta ČSFR. Z těchto důvodů:

1. Federální shromáždění vyzývá všechny, kteří spolupracovali s StB, aby odstoupili ze svých výše jmenovaných míst a funkcí.

2. Federální shromáždění pověřuje vyšetřovací komisi pro objasnění událostí 17. listopadu zjištěním, kdo z poslanců Federálního shromáždění ČSFR, členů federální vlády a jejich náměstků, zaměstnanců Kanceláře Federálního shromáždění a zaměstnanců Úřadu předsednictva vlády byl registrován jako spolupracovník StB a jaké kategorie.

3. Federální shromáždění pověřuje zástupce této komise, aby případný pozitivní výsledek šetření sdělili dotyčným osobám. Jména těch, kteří do 15 dnů od tohoto sdělení ze svých míst a funkcí neodstoupí, budou zveřejněna.

4. Federální shromáždění ukládá vládě ČSFR, aby umožnila stejný postup zákonodárným sborům obou republik, pokud o to projeví zájem.

5. Federální shromáždění ukládá ústavně právním výborům zajistit vypracování návrhu zákona, který vymezí okruh míst a funkcí, které nesmějí být obsazeny bývalými spolupracovníky StB.


Pohanka v.r., Matochová v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP