USNESENÍ

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 93

ke druhé dílčí zprávě o dosavadní činnosti vyšetřovací komise pro objasnění událostí ze 17. listopadu 1989 (tisk 413)

Federální shromáždění na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. ledna 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR vzalo na vědomí předloženou zprávu o dosavadní činnosti vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989.

Pohanka v.r., Matochová v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP