USNESEN FEDERÁLNHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 90

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Federálního shromáždění

Federální shromáždění na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1990 vzalo na vědomí

- odpověd, ministra financí ČSFR Ing. V. Klause CSc. (tisk 387) na interpelaci podanou poslanci FS L. Vrchovským a J. Kloknerem (ústní dne 27.11. 1990);

- odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy (tisk 370) na interpelaci podanou poslanci FS J. Svobodou, M. Grebeníčkem, J. Kosem a J. Sedlákem (tisk 160).

Matochová v.r., Világi v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP