USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 89

k návrhu výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 10. společné schůzi sněmovny lidu a sněmovny národů dne 20. prosince 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s tím, aby v rámci schváleného rozpočtu federálního ministerstva obrany byly výdaje tohoto resortu čerpány v 1. čtvrtletí 1991 až do výše 7 mld. Kčs.

Matochová v.r., Világi v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP