USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 88

k návrhu sociálních a kulturních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na daň z obratu periodického a neperiodického tisku

Federální shromáždění ČSFR na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. prosince 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR žádá vládu České a Slovenské Federativní Republiky, aby vládním rozhodnutím změnila položkové sazby daně z obratu u polygrafických výrobků takto:

1. Neperiodické publikace 0 %

2. Ostatní položky sazebníku 735 3 - 735 9 32 %

Vzniklý deficit 73 mil. Kčs navrhujeme uhradit ze státního rozpočtu federace.

Matochová v.r., Világi v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP