USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 73

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990 vzalo na vědomí

- odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy (tisk 306) na interpelaci podanou poslancem Kesslerem, Slámou a Špačkem (tisk 206)

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 247) na interpelaci podanou poslanci Skalickým, Mackem, Prokopem, Kovaříkovou, Kroupou, Kudláčkem, Jurečkou a Tarhoviskou (tisk 46)

- odpověď ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého (tisk 275) na interpelaci podanou poslanci Gebasem, Novotným, Tolarem a Vodehnalem (tisk 179)

Matochová v.r., Pohanka v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP