USNESENÍ FEIDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 68

k návrhu ministra obrany ČSFR na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 182)

Federální shromáždění na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. listopadu 1990 podle § 40 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., doplněného zákonem č. 19/1970 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

zvolilo

soudci z povolání vojenských soudů

mjr. JUDr. Jaroslava Hudečka

vyššího vojenského soudu Tábor

por. Stanislava Jakubčíka

vojenského obvodového soudu Banská Bystrica

kpt. Miroslava Kubovčáka

vojenského obvodového soudu Bratislava

por. Rudolfa Maňouška

vojenského obvodového soudu Praha

por. Milana Nováka

vojenského obvodového soudu Hradec Králové

npor. Štefana Nováka

vyššího vojenského soudu Příbram

por. Vladimíra Peteja

vojenského obvodového soudu Olomouc

kpt. JUDr. Vladislava Šlapáka

vojenského obvodového soudu Olomouc

npor. JUDr. Františka Švantnera

vyššího vojenského soudu Tábor

por. Petera Tótha

vojenského obvodového soudu Bratislava

npor. Richarda Vondruse

vojenského obvodového soudu České Budějovice

por. Jiřího Zouhara

vojenského obvodového soudu Plzeň

plk. JUDr. Karla Fišeru

vyššího vojenského soudu Tábor

mjr. JUDr. Ondreje Gáboríka

vyššího vojenského soudu Trenčín

mjr. JUDr. Jana Mrlíka

vyššího vojenského soudu Tábor

Houška v.r., Pohanka v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP