USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 67

k návrhu ministra obrany ČSFR na odvolání soudců z funkce soudců z povolání vojenských obvodových soudů

Federální shromáždění na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. listopadu 1990 podle § 51 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., doplněného zákonem č. 19/1970 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců

odvolalo

- z funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Bratislava

plk. JUDr. Ondreje Gáboríka

- z funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Olomouc

plk. JUDr. Jana Mrlíka

Pohanka v.r., Houška v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP