USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č.56

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu Shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrad k ustanovením mnohostranných mezinárodních smluv zakládajících obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvora (tisk 200)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 8. Společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. listopadu 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s odvoláním výhrad k:

1) čl. 7 Mezinárodní dohody o využití rozhlasu k mírovým účelům,

2) § 3 Dohody o výsadách a imunitách OSN (vyhl. č. 52/1956 Sb.),

3) oddílům 24 a 32 Dohody o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací (vyhl. č. 21/1968 Sb.),

4) čl. IX Dohody o zabránění a trestání zločinu genocidy (vyhl. č. 32/1955 Sb.),

5) čl. IX Dohody o politických právech žen (vyhl. č. 46/1955 Sb.),

6) čl. 47 Dohody o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vyhl. č. 11/1975 Sb.),

7) čl. 24 odst. 1 Dohody o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (vyhl. č. 102/1984 Sb.),

8) čl. 22 Mezinárodní dohody o odstranění všech forem rasové diskriminace (vyhl. č. 95/1974 Sb.),

9) čl. 28 odst. 1 Pařížské dohody o ochraně průmyslového vlastnictví (revidované ve Stockholmu 14. 7. 1967 - vyhl. 64/1975 Sb.),

10) čl. 12 odst. 1 Dohody o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (vyhl. 96/1974 Sb.),

11) čl. 33 odst. 1 Bernské dohody o ochraně literárních a uměleckých děl (revidované v Pařiži 24. 7. 1971 - vyhl. č. 133/1980 Sb.),

12) čl. XV Všeobecné dohody o autorském právu (revidované v Paříži 24. 7. 1971 - vyhl. 134/1980 Sb.),

13) čl. 14 odst. 1 Dohody o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnosti civilního letectví (vyhl. 16/1974 Sb.),

14) čl. 13 odst. 1 Dohody o potlačení a trestání trestných činů proti mezinárodně chráněným osobám včetně diplomatických zástupců (vyhl. 131/1978 Sb.),

15) čl. 17 odst. 2 Dohody o fyzické ochraně jaderného materiálu,

16) čl. 16 odst. 1 Dohody proti braní rukojmí (vyhl. 36/1988 Sb.),

17) čl. 29 odst. 1 Dohody o odstranění všech forem diskriminace žen (vyhl. 62/1987 Sb.),

18) čl. 30 odst. 1 Dohody proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (vyhl. 143/1988 Sb.),

19) čl. 13 odst. 2 Dohody o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody.

Világi, v.r., Matochová v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP