USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 55

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právech dítěte, přijatá v New Yorku dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN (tisk 140)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. listopadu 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Úmluvou o právech dítěte přijatou v New Yorku dne 20. listopadu 1989.

Matochová v.r.,Világi v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP