USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 54

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických, podepsaná ve Washingtonu dne 12. dubna 1990 (tisk 255)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. listopadu 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou o obchodních vztazích mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických, podepsanou ve Washingtonu dne 12. dubna 1990.

Matochová v.r., Világi v.r.
Zdeněk Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP