USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽĎENÍ

č.51

k návrhu poslance Sněmovny lidu J.Wagnera

Federální shromáždění na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30.10. 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění žádá podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o jednacím řádu FS generálního prokurátora ČSFR o podání zprávy. Předmětem zprávy budou informace o vyšetřováních vedených ve věcech zneužívání pravomocí veřejného činitele ve spojení s jinými trestnýmí činy, zejména s trestným činem vlastizrady a trestnými činy proti lidskosti.

Federální shromáždění žádá generálního prokurátora ČSFR o podání zprávy podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o jednadcím řádu FS. Obsahem zprávy budou sdělení o průběhu rehabilitačních aktů nařízených zákonem o soudní rehabilitaci č.119/1990 Sb.

Adámek v.r., Kulan v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP