USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 48

k hodnocení období let od února 1948 - do listopadu 1989

Federální shromáždění na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. října 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky žádá navrhovatele, aby připravil návrh textu k politickému zhodnocení období let 1948 - 1989. Po projednání v poslaneckých klubech a výborech sněmoven bude konečný text předložen 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Adámek v.r., Batta v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP