USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 45

k návrhu na provedení porovnání seznamu tajných spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. října 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění žádá vládu ČSFR, aby

1. nejpozději do 15.11. 1990 sdělila výsledky porovnání seznamů pracovníků a tajných spolupracovníků bývalé StB se seznamem registrovaných kandidátů do obecních voleb, jakož i se seznamem již jmenovaných osob a kandidátů na funkce vedoucích orgánů státní správy v územních celcích;

2. poskytla tyto výsledky národním radám a orgánům jimi zmocněným, politickým stranám a hnutím ve volbách kandidujícím pokud o to požádají.

Žáček v.r., Lux v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP