USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 43

k návrhu prezidenta ČSFR na vyslání protichemické jednotky dobrovolníků do oblasti Středního východu

Federální shromáždění na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. října 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění podporuje rozhodnutí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky vyslat protichemickou jednotku dobrovolníků v počtu 179 mužů do oblasti Středního východu.

Világi v.r., Matochová v.r.
v.z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP