USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 41

k odpovědím místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 161 a 78) na interpelace poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 2. října 1990

- vzalo na vědomí odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 161) na interpelace poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 47, 57, 58 a 77);

- nepřijalo odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 78) na interpelaci skupiny poslanců (tisk 46) s tím, že žádá, aby do 22. října 1990 vláda ČSFR seznámila FS s konkrétními opatřeními k dané problematice.

Žáček v. r., Houška v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP