USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 40

k návrhu poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů, aby interpelace vlády ČSFR ve věci otevření hranic s Polskou republikou byla prohlášena za naléhavou, a aby na ní vláda ČSFR odpověděla ještě na

6. společné schůzi SL a SN

Federální shromáždění ČSFR na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. září 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR

1. prohlašuje interpelaci skupiny poslanců FS k otázkám souvisejícím s otevřením hranic s Polskou republikou za naléhavou;

2. k odpovědi na interpelaci stanoví lhůtu do 1. října 1990.

Matochová v. r., Pohanka v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP