USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 39

k návrhu poslanců výborů branných a bezpečnostních a výborů zahraničních

Federální shromáždění na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR vyzývá vládu ČSFR, aby

1. i nadále rozhodným způsobem podporovala stanovisko Organizace spojených národů odsuzující vojenskou agresi Iráku proti Kuvajtu;

2. aby konkrétními činy projevila solidaritu našich národů s lidem Kuvajtu tím, že mu poskytne účinnou humanitární pomoc (vysláním zdravotnického zařízení a personálu do postižené oblasti) a případně i poskytne skupinu vojenských dobrovolníků do Mírového sboru Organizace spojených národů.

Kos v. r., Kulan v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP