USNESEN Í FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 38

ke zprávě ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

Federální shromáždění projednalo na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. září 1990 zprávu ministra vnitra ČSFR o bezpečnostní situaci v České a Slovenské Federativní Republice se závěrem:

Poslanci

1. vyslechli a berou na vědomí zprávu ministra vnitra Ing. Jána Langoše, kterou hodnotí jako otevřeně podanou,

2. konstatují, že na celém území republiky je bezpečnostní situace vážná a vědomi si závažnosti toho,

3. žádají

vládu ČSFR, aby

- do října 1990

a) předložila Federálnímu shromáždění "ucelenou koncepci bezpečnostní politiky na celé funkční období federální vlády",

b) předložila Federálnímu shromáždění "zásady bezpečnostní doktríny",

- urychleně

c) předložila Federálnímu shromáždění návrhy zákonů

- O Úřadu na ochranu ústavy

- O policii

- O pohraniční policii

ministra vnitra ČSFR, aby

d) provedl evidenci a prověrku činných záloh na všech stupních resortu ministerstva vnitra a řešil jejich postavení,

e) zkompletoval evidenci agenturní sítě bývalé Státní bezpečnosti,

f) řešil systém vzdělávání a výcviku policie, a to urychleně,

g) předložil statut občanských komisí,

h) řešil finanční, sociální a služební podmínky policejního sboru,

i) zaměřil pozornost na potlačování výroby, distribuce, přepravy a užívání drog,

k) odtajnil a zveřejnil strukturu bývalé Státní bezpečnosti,

4. doporučují

a) zřídit parlamentní komisi branných a bezpečnostních výborů Federálního shromáždění na kontrolu činnosti Úřadu na ochranu ústavy

b) aby otázku personálního obsazení Úřadu na ochranu ústavy a demokracie projednaly výbory branné a bezpečnostní s ředitelem tohoto úřadu,

5. doporučují vládě uvolnit z rezerv státního rozpočtu, nebo převést z rozpočtu na obranu, potřebné prostředky k okamžitému řešení potřeb republikových ministerstev vnitra k posílení výkonu služby VB, zejména pořádkové služby,

6. oceňují dosavadní práci ministra vnitra ČSFR a jeho spolupráci s výbory brannými a bezpečnostními Federálního shromáždění.


Pohanka v. r., Houška v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP