USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 37

k odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 136)

Federální shromáždění ČSFR na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. října 1990

- projednalo ústní odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci skupiny poslanců SL a SN;

- Sněmovna národů bere na vědomí tuto odpověď s tím, že problém je otevřený, dynamicky se vyvíjí a Federální shromáždění jej bude i nadále sledovat;

- Sněmovna lidu odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na vědomí nevzala.

Matochová v. r., Pohanka v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP