USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽĎĚNÍ

č. 33

k návrhu na ustavení komise poslanců pro přípravu návrhu Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. září 1990

zvolila

poslance
Battěka Rudolfa
Benčíka Michala
Bendu Václava
Dubčeka Alexandra
Kesslera Zdeňka
Novitzkého Vojtěcha
Kroupu Daniela
Romana Ladislava
Masopusta Zdeňka
Šútovce Milana
Sokola Jana
Valka Ernesta
Tomise Václava
Vosčeka Jána
za českou část
za slovenskou část

komise poslanců pro přípravu Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky.

Pohanka v. r., Matochová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP