USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 28

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990 (tisk 12)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. září 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsanou ve Vídni dne 20. května 1990.

Houška v. r., Pohanka v. r
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP