USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 19

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednaná dne 11. října 1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu (tisk 63)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 6. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. září 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR souhlasí s Dohodou o Mezinárodním měnovém fondu sjednanou dne 22. července 1944 ve Washingtonu, s Dohodou o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednanou dne 22. července 1944 ve Washingtonu, s Dohodou o Mezinárodní finanční korporaci sjednanou dne 25. května 1955 ve Washingtonu, s Dohodou o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednanou dne 11. října 1985 ve Washingtonu a s Dohodou o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednanou dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu ve znění dodatků a s přístupem ČSFR k těmto dohodám.

Lux v. r., Pohanka v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda
Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP