USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 18

k odpovědi předsedy vlády ČSFR M. Čalfy

na interpelaci poslance Sněmovny národů M. Prokopa /tisk 35/

Federální shromáždění ČSFR na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. července 1990 vzalo na vědomí odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy na interpelaci poslance Sněmovny národů M. Prokopa.

TYL v.r., HOUŠKA v.r.
DUBČEK v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP