USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 2

k návrhu poslanců Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 3. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. července 1990

zvolilo

Václava Havla

prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky.

Kos v. r., Matochová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP