USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 1

k návrhu volebního řádu k tajné volbě prezidenta České a Slovenské

Federativní Republiky (tisk 20)

Federální shromáždění ČSFR na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. července 1990

schválilo

volební řád k tajné volbě prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Kos v. r., Matochová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP